Select Page

UČENJE OD DOMA

Videoposnetki

Klikni na enega izmed spodnjih videoposnetkov, si ga oglej in utrdi znanje tako, da rešiš naloge.

Besede nagajivke

S pomočjo videoposnetka učenci (2.4. razred) ob razlagi in zgledih ter nalogah spoznavajo oz. utrjujejo zapisovanje besed nagajivk tipa labod.

Na Bled ali na Nanos?

S pomočjo videoposnetka učenci (2.–4. razred) ob razlagi in zgledih ter nalogah spoznavajo oz. utrjujejo zapisovanje zemljepisnih lastnih imen.

H komu?

S pomočjo videoposnetka učenci (2.–4. razred) ob razlagi in zgledih ter nalogah spoznavajo oz. utrjujejo zapisovanje predloga k in h.

Praznovanje Novega leta ali novega leta?

S pomočjo videoposnetka učenci (2.–4. razred) ob razlagi in zgledih ter nalogah spoznavajo oz. utrjujejo zapisovanje imen mesecev, dni ter praznikov in dela prostih dni.

Na Stol ali na stol?

S pomočjo videoposnetka učenci (2.–4. razred) ob razlagi in zgledih ter nalogah spoznavajo oz. utrjujejo zapisovanje lastnih in občnih imen.

En, dva, tri, vejica nam ne povzroča skrbi

S pomočjo videoposnetka učenci (2.–4. razred) ob razlagi in zgledih ter nalogah spoznavajo oz. utrjujejo zapisovanje vejice pri naštevanju.