Select Page

Praznovanje Novega leta ali novega leta?

Naslov za učitelje: Raba male začetnice v imenih mesecev, dni ter praznikov in dela prostih dni

S pomočjo videoposnetka učenci (2.–4. razred) ob razlagi in zgledih ter nalogah spoznavajo oz. utrjujejo zapisovanje imen mesecev, dni ter praznikov in dela prostih dni.

7

Dodatne naloge