Select Page

H komu?

Naslov za učitelje: Predloga K in H

S pomočjo videoposnetka učenci (2.–4. razred) ob razlagi in zgledih ter nalogah spoznavajo oz. utrjujejo zapisovanje predloga k in h.

7

Dodatne naloge