Select Page

Ustvarjalci

Spoznaj ustvarjalce

Lara Konečny Kovač,

Lara Konečny Kovač,

študentka razrednega pouka

Sem študentka poučevanja na razredni stopnji z angleščino. S sodelovanjem pri projektu sem utrdila svoje digitalne kompetence, razširila svoje znanje in pridobila mnogo lepih izkušenj.

Vesela sem, da sem bila del projekta, v katerega smo vsi vložili veliko truda in časa. Verjamem, da bodo končni izdelki v pomoč marsikateremu učencu.

Maja Kosmač,

Maja Kosmač,

študentka računalništva

Sem študentka matematike in računalništva. Sodelovanje pri projektu je bilo zame nova izkušnja, ki mi bo zagotovo koristila tudi v prihodnje, še posebej pri bodočem poklicu.

Vsi sodelujoči smo v projekt vložili veliko truda in časa, zato menim, da je naše spletišče kakovostno, in upam, da ga bo uporabljalo čim več učiteljev in še več učencev.

Klara Lampret,

Klara Lampret,

študentka računalništva

Sem študentka matematike in računalništva. Računalniške vsebine so mi zelo zanimive, ker postajajo del vsakdana.

V sklopu projekta sem pridobila kar nekaj novega znanja, ki ga bom lahko v prihodnje uporabila.

Veseli me, da smo projekt kljub nekaterim zapletom uspešno izpeljali. Mislim, da smo kot ekipa lahko ponosni nase.

Anja Mejač,

Anja Mejač,

študentka računalništva

Med študijem matematike in računalništva me je računalništvo zares navdušilo.

Projekt, h kateremu so me povabili, mi je predstavljal nov izziv. V ustvarjanje vsebin smo vložili zelo veliko dela in truda (več, kot sem si sprva mislila), vendar sedaj vem, da ni bilo vse zaman.

Ponosna sem na naš končni izdelek in se hkrati tudi zahvaljujem vsem profesoricam za njihovo pomoč pri implementaciji.

Manca Oblak,

Manca Oblak,

študentka razrednega pouka

Zelo uživam, kadar lahko pomagam uresničiti zanimive in inovativne ideje, zato sem z veseljem sprejela vabilo k sodelovanju pri projektu.

Upam, da bodo učitelji prepoznali uporabnost spletišča in bodo z vsebinami na njem popestrili svoje učne ure. Za učence pa si želim, da bi videoteko obiskali čim večkrat in s pomočjo interaktivnih videoposnetkov utrdili svoje znanje.

Rebeka Pintar,

Rebeka Pintar,

študentka razrednega pouka

Stvari, ki me izredno veselita, sta delo z otroki in slovenščina, zato sem nadvse hvaležna, da sem lahko sodelovala pri projektu, v katerem se to dvoje prepleta.
V dani situaciji je lepo delati na daljavo, a tisto pristno delo je delo zunaj interneta, kot pravi Andrej Rozman Roza v pesmi Nekaj ti moram povedat:

Pogovarjanje je bližina in toplina,
s pogovarjanjem smo družina in skupina.
S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,
s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.

Anja Sotenšek,

Anja Sotenšek,

študentka razrednega pouka

Obožujem nove izzive, zato sem z največjim veseljem sprejela povabilo k sodelovanju pri projektu.

Verjamem, da bo končni izdelek v pomoč tako nam (učiteljem) kot vam (učencem).

Tilen Čebulj,

Tilen Čebulj,

študent razrednega pouka

Študij razrednega pouka je, kot gre pričakovati, pester, ker pokriva zelo širok spekter znanja in veščin. Ena vse pomembnejših je tudi digitalna pismenost, ki jo je smiselno razvijati tako pri učiteljih kot tudi pri učencih.

S sodelovanjem v projektu sem spoznal nova orodja in načine poučevanja ter se spoznaval z novo dimenzijo projektnega dela.

dr. Lara Godec Soršak,

dr. Lara Godec Soršak,

docentka za slovenski jezik in vodja projekta

Pri projektu smo sledili ideji, da naj bo spletišče uporabno in prijazno učencem in učiteljem. Želeli smo pokazati, da slovenščina ni bavbav in da lahko tudi jezikovne vsebine zanimivo predstavimo.

Sodelovanje s študentkami in kolegicami z različnih predmetnih področij je bilo navdihujoče in dragoceno. Upamo, da bodo ustvarjene vsebine dosegle svoj namen, tj. da jih bodo učenci radi uporabljali in da bodo ob njih usvajali in utrjevali jezikovno znanje.

dr. Irena Nančovska Šerbec,

dr. Irena Nančovska Šerbec,

računalničarka in docentka za računalništvo v izobraževanju

Veseli me delo s sodelavci, študenti, učenci, ki so motivirani, usmerjeni v napredek, pripravljeni za učenje in sodelovanje. Zanimajo me poučevanje računalništva, razvoj računalniškega mišljenja učencev, razvoj digitalnih kompetenc učiteljev in učencev ter modeliranje v izobraževanju.

Ponosna sem na naše študentke računalništva, študentke in študenta razrednega pouka ter na sodelavke, ki so vložili veliko truda, znanja in kreativnosti ter ustvarili vsebine, ki so pred vami.

dr. Alenka Rot Vrhovec,

dr. Alenka Rot Vrhovec,

asistentka za didaktiko slovenščine

Zamisel vodje projekta je v praksi spodbudila medgeneracijsko in vrstniško sodelovanje profesoric in študentov z dveh različnih predmetnih področij na bolj sproščeni ravni. Rezultati so posledica prepleta pedagoških izkušenj, znanja, ustvarjalnosti in vztrajnosti. Želja sodelujočih je, da bi videorazlage kot didaktični pripomoček zaživele v praksi, popestrile poučevanje in bile v pomoč pri učenju.

dr. Alenka Žerovnik,

dr. Alenka Žerovnik,

asistentka za računalništvo v izobraževanju

Navdušuje in bogati me delo s študenti v razredu ali v virtualnem okolju. Zanimajo me področja digitalna pismenost, tehnologija, računalništvo in didaktika poučevanja. V svoje delo rada vključujem ustvarjalnost in projektno delo.

Menim, da bo stran, na kateri se nahajate, v pomoč učiteljem, učencem in tudi staršem.

Ponosna sem na naše študente razrednega pouka in računalništva, s katerimi smo skupaj ustvarili gradivo na tej strani.

Kontakt

Stopi v stik z nami

6 + 7 =

Dostopnost